Nyhetslista

 • Igår 14:33

  Sjukvårdens larmcentral firar fem år

  Den 26 maj 2015 skapades Sjukvårdens larmcentral efter att dåvarande Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Västmanland tagit över ambulansdirigeringen från SOS Alarm. Sedan 2017 är även Region Sörmland ansluten till centralen.

 • 25 maj 12:33

  Bergkvarabuss vinner busstrafikavtalet för Strängnäs

  Trafikföretaget Bergkvarabuss har fått uppdraget av Region Sörmland att bedriva kollektivtrafiken i Strängnäs nästa avtalsperiod. Därmed får de fortsatt förtroende, då de även haft uppdragen under den pågående avtalsperioden.

 • 24 maj 12:55

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/5 2020

  52 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 14 av dessa patienter får intensivvård.

 • 23 maj 11:35

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 23/5 2020

  52 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 15 av dessa patienter får intensivvård.

 • 22 maj 13:33

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 22/5 2020

  55 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 16 av dessa patienter får intensivvård.

 • 22 maj 11:00

  Region Sörmland är pilotlän för egenprovtagning för Covid-19

  Region Sörmland arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att öka provtagningen i länet. Personer med symtom för covid-19 ska sköta mycket av provtagningen själva vilket gör att antalet provtagna kan öka. Dessutom har tester för antikroppar startat.

 • 21 maj 14:11

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 21/5 2020

  59 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 15 av dessa patienter får intensivvård. Detta är det lägsta antalet inneliggande och IVA-vårdad covidpatienter sedan 23 april.

 • 15 maj 13:39

  Nu kan du byta vårdcentral via e-tjänster

  Nu behöver du inte längre fylla i och lämna in en valblankett på papper för att byta vårdcentral.

 • 13 maj 13:47

  Regionen döljer inget - JO välkommen att granska

  Tjänstepersoner i Region Sörmland är dubbelt JO-anmälda. Anmälningarna handlar om att regionen ska ha förhindrat och försinkat utlämnande av uppgifter som begärts av media. Det antyds också att regiondirektören raderat mejl för att inte lämna ut dem. Region Sörmland är av annan åsikt men välkomnar en granskning från JO.

 • 5 maj 18:02

  Region Sörmland värnar patientsekretess och öppenhet

  Under den fortfarande pågående pandemin har Region Sörmland fått omfattande frågor på detaljnivå. Vi har hanterat frågorna i enlighet med de regelverk som finns, för att tillmötesgå media men samtidigt för att skydda den personliga integriteten. Någon medveten mörkning, som antyds i media, är det inte frågan om.

Föregående