Nyhetslista

 • 25 september 11:40

  Digitala coronamottagningen stänger

  Idag, 25 september, stänger Region Sörmlands digitala coronamottagning. Chattmottagningen har varit öppen sex timmar om dagen alla dagar i veckan sedan april månad.

 • 24 september 17:24

  Primärvårdsjouren i Katrineholm flyttar tillfälligt

  Under helgen den 26-27 september samt helgen den 10-11 oktober kommer primärvårdsjouren, vårdcentralernas helgjour, i västra delen av länet flytta till akutmottagningen på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

 • 18 september 09:34

  Viktigt att stanna hemma i väntan på provsvar

  Antalet fall av covid-19 ökar i Sörmland. Risken är att spridningen tar än mer fart om inte reglerna som gäller följs. Att testa sig för pågående covid-19 infektion och inte vänta hemma på resultatet innebär en fara för andra

 • 15 september 15:55

  Sänkt pris på antikroppstest

  Efter beslut i regionfullmäktige ändrar vi priset för ett antikroppstest till 200 kronor.

 • 15 september 15:12

  Organisationer föreslås få behålla bidrag

  Flera organisationer och föreningar har i rådande situation svårt att genomföra sin planerade verksamhet för 2020. Region Sörmland vill nu låta de verksamheter som fått ekonomiskt bidrag behålla dessa om man påverkats av covid-19 pandemin.

 • 10 september 15:23

  Nodstädernas storregionala funktion

  Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan Sörmland och övriga regioner och kommuner i Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar rapporten På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband.

 • 3 september 10:19

  Förseningar av provsvar för covid-19

  Antalet tester av covid-19 har ökat i Sörmland, och övriga län som använder samma laboratorium, för analyser. Detta gör att det för tillfället tar lite extra tid att få sitt resultat. Under vecka 37 hoppas laboratoriet åter vara i fas med analyserna.

 • 1 september 15:32

  Provtagning från 16 år för pågående infektion av covid-19

  Region Sörmland ändrar åldersgränsen för egenprovtagning av pågående infektion av covid-19 till 16 år. Inloggning sker, precis som tidigare, via 1177.se och testerna kan göras på provtagningsstationerna vid länets sjukhus, genom att hämta testkit på apotek eller att få dem hemlevererade av provtagningsbil.

 • 31 augusti 09:47

  Återstart för den sörmländska vården

  I september är den sörmländska vården åter i ett mer normalt läge efter de förändringar som infördes under coronapandemins mest intensiva tid. Detta betyder bland annat start för screeningar och debitering för uteblivna besök.

 • 25 augusti 13:48

  Felaktiga resultat av pågående covid-19 test - berörda i Sörmland informeras personligen

  I Sverige har ett antal fall av felaktiga pcr-test för pågående covid-19 infektion upptäckts. I Sörmland handlar det om elva tester och dessa personer kontaktas och informeras personligen av smittskydd. De felaktiga testsvaren beror på tekniska problem med analysen.

Föregående