Nyhetslista

 • 19 augusti 13:32

  Oberoende utvärdering av Region Sörmlands covid-19 arbete inleds

  En oberoende utvärdering av Region Sörmlands arbete och agerande under covid-19 pandemin kommer att genomföras. Syftet är att organisationen ska dra lärdomar och stärka sin verksamhet.

 • 18 augusti 11:22

  Ny avgift för antikroppstest

  Avgiften för antikroppstest ändras i Region Sörmland. Från den 16/9 blir kostnaden 200 kronor. Ärendet behandlas och beslutas av regionstyrelsen den 25/8 och av regionfullmäktige dagen innan det nya priset föreslås börja gälla.

 • 17 augusti 13:12

  Region Sörmland avslutar stabsläget

  Region Sörmland har befunnit sig i stabs- och förstärkningsläge sedan 11 mars med anledning av covid-19. Från och med idag, måndag den 17 augusti avslutas stabsläget.

 • 11 augusti 12:37

  17 augusti stängs Kungsvägen vid Mälarsjukhuset

  Kungsvägen stängs av från parkeringshuset till huvudentrén på Mälarsjukhuset, för allas säkerhet, både för busstrafik och vanlig trafik. Du kan fortfarande ta dig till och från parkeringshuset via trottoaren.

 • 7 augusti 09:26

  Nu stängs rocktillverkningen på Mälarsjukhuset

 • 29 juli 10:48

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 29/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen av dessa patienter får intensivvård. Det är första dagen sedan 11 mars som ingen patient med covid-19 vårdas på intensiven i Sörmland.

 • 28 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 28/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 27 juli 14:08

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 27/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 24 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 24 juli 11:21

  Fall av Hepatit A i Sörmland

  I Sverige pågår sedan april månad en smittspridning av gulsotviruset Hepatit. Flera av fallen i Sverige är kopplade till bruk av narkotiska droger. I Sörmland har hittills fem personer insjuknat, alla i Katrineholmstrakten. Personerna är mellan 30 till 50 år gamla.