Nyhetslista 2019

 • Idag 10:00

  Patienter ger både tummar upp och ned för den psykiatriska- och beroendevården

  En majoritet av patienterna i psykiatri- och beroendevården tycker att de får bra vård, att bemötandet är gott och att insatserna som görs leder till en förändring. Samtidigt finns flera områden som kan förbättras. Det visar den stora brukarundersökning som genomförts i länet.

 • 15 augusti 12:52

  Nästa steg i entrébygget på Kullbergska sjukhuset

  Nu påbörjar vi det invändiga arbetet vid entré 1 på Kullbergska sjukhuset. Mer plats för service blir det till sommaren 2020. Till dess finns kontaktcenter vid entré 5 och cafét vid Restaurang Josefin.

 • 7 augusti 14:23

  Frågor och svar om digitala vårdbesök i Sörmland

  Region Sörmland tar från och med den 1 juli 2019 ut en patientavgift för digitala vårdkontakter på läkar- och psykolognivå. Nedan kan du ta del av frågor och svar om vad det innebär.

 • 1 augusti 10:00

  Remisskrav infört för neuropsykiatriska utredningar

  Antalet personer som söker för neuropsykiatrisk frågeställning ökar. 2018 fick 600 personer från Sörmland neuropsykiatrisk utredning utanför Region Sörmlands verksamhet.

 • 12 juli 12:35

  Succé för Region Sörmlands film om passiv rökning

  Flera hundra tusen visningar på sociala medier, medverkan på europeiska filmfestivaler, intresse från Svenska regioner och kommuner och nu WHO, världshälsoorganisationen. Region Sörmlands film om faran med passiv rökning väcker intresse runtom i världen.

 • 27 juni 11:26

  Smålänning till Sörmland som chef för Scenkonsten

  Kultur & Utbildning, Region Sörmland har i samband med en omorganisation av verksamheten rekryterat en ny verksamhetschef till Scenkonst Sörmland. Han heter Jörgen Lindvall och börjar i slutet av september.

 • 18 juni 09:00

  Sommaren i den sörmländska vården

  Sommaren 2019 är väl planerad, vårdplatserna fler än förra året, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför årets sommar i vården.

 • 24 maj 08:56

  Kulturpengar till Sörmland

  Region Sörmland har fått drygt 1,5 miljoner kronor av statens kulturråd. Pengarna ska användas till utveckling av fyra regionala kulturverksamheter.

 • 8 maj 11:01

  10 verksamheter flyttar när större ombyggnation börjar bli färdig

  Flera verksamheter flyttar eller har redan flyttat in till nyrenoverade lokaler när en husrenovering vid Sveavägen på Mälarsjukhuset börjar bli färdigt.

 • 17 april 13:28

  Våga se, våga fråga

  Sedan i januari i år så har Region Sörmland ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Det är ett kunskapsnav för medarbetare i vården med spetskompetens för att samordna insatser samt sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet men i mötet med den enskilda patienten handlar det om att våga. Våga fråga och våga se.

Föregående