Nyhetslista

 • 24 september 17:24

  Primärvårdsjouren i Katrineholm flyttar tillfälligt

  Under helgen den 26-27 september samt helgen den 10-11 oktober kommer primärvårdsjouren, vårdcentralernas helgjour, i västra delen av länet flytta till akutmottagningen på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

 • 15 september 15:55

  Sänkt pris på antikroppstest

  Efter beslut i regionfullmäktige ändrar vi priset för ett antikroppstest till 200 kronor.

 • 10 september 15:23

  Nodstädernas storregionala funktion

  Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan Sörmland och övriga regioner och kommuner i Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar rapporten På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband.

 • 7 september 13:56

  Sörmlands museum är Årets museum 2020!

  Samlingarna har flyttat ut i de publika rummen och presenteras i berättande magasin. Sörmlands museum visar på nya sätt att arbeta som kombinerar föremålens historia med publikens upplevelse. Med berättelsen och människan i centrum, skapar museet en mötesplats där publiken kan delta i museets verksamhet, bidra till samlingarna och möta andra människor.

 • 17 augusti 13:12

  Region Sörmland avslutar stabsläget

  Region Sörmland har befunnit sig i stabs- och förstärkningsläge sedan 11 mars med anledning av covid-19. Från och med idag, måndag den 17 augusti avslutas stabsläget.

 • 11 augusti 12:37

  17 augusti stängs Kungsvägen vid Mälarsjukhuset

  Kungsvägen stängs av från parkeringshuset till huvudentrén på Mälarsjukhuset, för allas säkerhet, både för busstrafik och vanlig trafik. Du kan fortfarande ta dig till och från parkeringshuset via trottoaren.

 • 7 augusti 09:26

  Nu stängs rocktillverkningen på Mälarsjukhuset

 • 29 juli 10:48

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 29/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen av dessa patienter får intensivvård. Det är första dagen sedan 11 mars som ingen patient med covid-19 vårdas på intensiven i Sörmland.

 • 28 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 28/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 27 juli 14:08

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 27/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

Föregående