Nyhetslista

 • 24 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 24 juli 11:21

  Fall av Hepatit A i Sörmland

  I Sverige pågår sedan april månad en smittspridning av gulsotviruset Hepatit. Flera av fallen i Sverige är kopplade till bruk av narkotiska droger. I Sörmland har hittills fem personer insjuknat, alla i Katrineholmstrakten. Personerna är mellan 30 till 50 år gamla.

 • 23 juli 12:43

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 23/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 22 juli 14:25

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 22/7 2020

  4 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 786 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 21 juli 12:44

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 21/7 2020

  8 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 786 personer vårdats och 607 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 20 juli 14:46

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 20/7 2020

  7 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 2 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 607 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 29 juni 15:11

  Bättre tillgänglighet till provtagning för dig som har covid-19 symtom

  Region Sörmland ökar möjligheten att testa sig för covid-19. Du som har svårt att ta dig till en av sjukhusorterna har nu möjlighet att få ett testkit hemlevererat, oavsett vilken kommun du bor i.

 • 16 juni 19:56

  Sprängarbeten påverkar framkomligheten vid Mälarsjukhuset

  Nästa vecka, 26, startar åter sprängningar vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arbeten sker vid Kungsvägen, i närheten av huvudentrén. All trafik stängs av under tiden sprängningarna sker.

 • 15 juni 12:44

  Telefonlinje om corona på flera språk

  Region Sörmland ansluter sig till den nationella telefonlinjen som öppnats för att kunna möta behovet av information om coronaviruset på fler språk. Hit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om corona på arabiska, somaliska, tigrinja/amarinja, persiska och ryska.

 • 9 juni 15:44

  Regionstyrelsen i korthet 9/6

  Avgift för antikroppstester för covid-19, utökade självtester och upphandling av digitalt triageringssystem. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades i regionstyrelsen, sista före sommaruppehållet, den 9/6.