Nyhetslista 2019

 • 1 augusti 10:00

  Remisskrav infört för neuropsykiatriska utredningar

  Antalet personer som söker för neuropsykiatrisk frågeställning ökar. 2018 fick 600 personer från Sörmland neuropsykiatrisk utredning utanför Region Sörmlands verksamhet.

 • 12 juli 12:35

  Succé för Region Sörmlands film om passiv rökning

  Flera hundra tusen visningar på sociala medier, medverkan på europeiska filmfestivaler, intresse från Svenska regioner och kommuner och nu WHO, världshälsoorganisationen. Region Sörmlands film om faran med passiv rökning väcker intresse runtom i världen.

 • 9 juli 09:32

  Riskabelt hälsoläge för många sörmländska barn

  Trots ökade resurser och flera nya familjecentraler så utsätts sörmländska barn för risker gällande hälsa och välmående. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2018 som också innehåller några ljuspunkter.

 • 27 juni 11:26

  Smålänning till Sörmland som chef för Scenkonsten

  Kultur & Utbildning, Region Sörmland har i samband med en omorganisation av verksamheten rekryterat en ny verksamhetschef till Scenkonst Sörmland. Han heter Jörgen Lindvall och börjar i slutet av september.

 • 24 juni 10:08

  Fler rökfria platser från första juli

  Måndagen den 1 juli träder Sveriges nya tobakslag i kraft. För Region Sörmland innebär det att det blir förbjudet att röka på bland annat busshållplatser, tågperronger och vid alla entréer till hälso- och sjukvården.

 • 18 juni 10:58

  Nu går det åter att ringa till Region Sörmland

  Nu är de telefoniproblem som Tele2 haft lösta. Nu går det återigen bra att ringa till oss på Region Sörmland.

 • 18 juni 09:00

  Sommaren i den sörmländska vården

  Sommaren 2019 är väl planerad, vårdplatserna fler än förra året, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför årets sommar i vården.

 • 14 juni 14:10

  Sprängarbeten vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset

  Nu förbereds marken för de nya vårdbyggnaderna på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Dagliga sprängarbeten under flera veckor väntar vilket påverkar besökare till sjukhusområdet.

 • 14 juni 08:37

  Öppettider på Kontaktcenter och huvudregistraturet i sommar

  Följande öppettider gäller för Kontaktcenter informationerna samt huvudregistraturet Region Sörmland under sommaren 2019.

 • 13 juni 10:06

  Ny vårdcentral öppnar i centrala Eskilstuna

  Nya vårdcentralen Gallerian öppnar den 9 september (OBS! Nytt datum!) men redan nu kan du lista dig där som patient.