Nyhetslista 2019

 • 17 april 13:28

  Våga se, våga fråga

  Sedan i januari i år så har Region Sörmland ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Det är ett kunskapsnav för medarbetare i vården med spetskompetens för att samordna insatser samt sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet men i mötet med den enskilda patienten handlar det om att våga. Våga fråga och våga se.

 • 16 april 10:27

  Trycksåren minskar och arbetet intensifieras

  Allt färre patienter i vården har trycksår visar den senaste mätningen från SKL. Andelen patienter som drabbas av trycksår på sjukhus i Sörmland sjunker från 16,8 procent 2018 till 12,6. Det är dock en bit kvar till rikssnitt och flera insatser är igång.

 • 5 april 08:55

  Huvudentrén på Nyköpings lasarett flyttar till entré 7

  Den 10 april flyttar vi huvudentrén på Nyköpings lasarett till entré 7. Dit flyttar även Kontaktcenter, café och kiosk.

 • 28 mars 17:09

  En hållbar region med minskat klimatavtryck

  På lördag är det Earth Hour och då släcker vi lamporna i hela världen under en timme. På Region Sörmland arbetar vi med hållbarhet och energieffektivisering alla dagar, året runt.

 • 28 mars 09:48

  Snabb fiberutbyggnad i Sörmland under 2018

  I oktober 2018 hade 77 procent av hushållen i Sörmland tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s. Det är en ökning med 6,44 procent sedan 2017 – den fjärde snabbaste ökningstakten i landet.

 • 28 mars 08:19

  Nytt utseende på 1177.se

  Känner du inte igen dig? 1177.se har fått ett nytt utseende men innehållet är detsamma.

 • 26 mars 10:12

  Primärvårdsjouren i Nyköping flyttar tillbaka till Vårdcentralen Åsidan

  Från den 30 mars finns primärvårdsjouren i Nyköping åter på vårdcentralen Åsidan. Tid bokas som tidigare via telefonnummer 1177.

 • 26 mars 09:10

  Chef för Hållbar regional utveckling

  Kenneth Hagström. Så heter chefen för verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling. Till Region Sörmland kommer han med stor erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor, brett nätverk och mångårig vana av att vara chef och ledare.

 • 21 mars 09:30

  Nollvision mot självmord

  Självmord är ett mycket stort samhällsproblem och Sörmland har i flera år arbetat med frågan. Nu ska arbetet bli ännu tydligare då en nollvision ska tas fram.

 • 19 mars 10:52

  Dags att vaccinera mot TBE

  I Sörmland är risken högre än på många andra ställen att smittas av TBE, förra året ökade dessutom antalet anmälda TBE-fall till 42, det högsta antalet någonsin i Sörmland. Fästingarna trivs i fuktigt oklippt gräs, faktiskt även i vanliga trädgårdar. För att få ett bra skydd rekommenderas vaccination så snart som möjligt.