Nyhetslista 2019

 • 12 juni 08:21

  Sex ska vara schysst!

  Kolla om du har klamydia eller gonorré på testadighemma.se! Om du testar dig så är du rädd om både dig själv och andra. Testet är kostnadsfritt och du gör det hemma, enkelt och diskret.

 • 10 juni 15:01

  Resenärerna fortsatt nöjda med Sörmlandstrafiken

  Vårens kundundersökning visar att resenärerna är fortsatt nöjda med sin kollektivtrafik. Siffran för nöjdhet totalt har ökat med två procentenheter sedan senaste mätningen och NKI-resultatet uppgår nu till 64%.

 • 4 juni 15:39

  Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

  Nu finns ett avtal för ett modernt vårdinformationsstöd där patienten har större möjlighet att vara delaktig i sin vård. Det är en av de stora fördelarna med systemet som planeras att finnas i Region Sörmlands hälso- och sjukvård 2022.

 • 4 juni 08:30

  Åtgärder för ekonomi i balans

  En rad åtgärder är igång för att nå en ekonomi i balans för Region Sörmland. Köpt vård, rätt medarbetare på rätt plats och kostnader för hyrpersonal är områden som ses över. Effekter syns men mer måste göras.

 • 3 juni 12:06

  Förbättrad nattbemanning i SSIH-verksamheten

  Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) är en viktig del av den Sörmländska vården. Nu förändras nattbemanningen vilket förbättrar för både patienter och medarbetare. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen en 4/6.

 • 28 maj 15:27

  Utmärkelse för utbildning i demensvård

  Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset blev idag, 28 maj, den tredje slutenvårdsavdelningen i Sverige att bli Silviacertifierad i demensvård. Under en ceremoni på eftermiddagen fick 57 medarbetare ta emot diplom av Drottning Silvia.

 • 24 maj 08:56

  Kulturpengar till Sörmland

  Region Sörmland har fått drygt 1,5 miljoner kronor av statens kulturråd. Pengarna ska användas till utveckling av fyra regionala kulturverksamheter.

 • 22 maj 15:13

  Region Sörmland förnyar avtalet med Riksfärdtjänsten Sverige AB

  Riksfärdtjänsten Sverige AB kommer från februari 2020 att fortsätta utföra bokning och transport av riksfärdtjänstresor och långa sjuk- och behandlingsresor i Sörmland. Det beslutade Region Sörmland den 21 maj.

 • 20 maj 09:59

  Mälarsjukhusets ätstörningscentrum får egna lokaler

  BUP och ätstörningsenheten på Mälarsjukhuset får separata lokaler. Bättre lösning för både patienter och personal. Ärendet diskuteras och beslutas på regionstyrelsen den 21/5.

 • 13 maj 09:59

  Vi är med på årets pridefestivaler

  Sex ska vara schysst, mot dig själv, mot den du ligger med och det ska bygga på samtycke. Det är temat för Region Sörmlands deltagande på samtliga Pridearrangemang i Sörmland i år. Först ut är Eskilstuna den 18/5.