24 januari 2019

Ändrade regler för marknadsföring

Reglerna för marknadsföring av vård ändras i Region Sörmland. Den digitala expansionen är en av anledningarna till att uppdateringen genomförs.

– Marknadsföring av vårdtjänster i Region Sörmland ska vara saklig, korrekt, värdig och får inte stimulera till vård som inte är medicinskt motiverad. För snuva och förkylning räcker exempelvis egenvård eller möjligtvis ett samtal till 1177. Marknadsföringen ska ske med stort hänsynstagande till mottagaren, säger Asghar Farahani, chef för hälsoval i Sörmland.

Riktlinjerna för marknadsföring inom primärvården är fem år gamla och behöver nu uppdateras. Den digitala vårdens tillkomst och expansion är en av anledningarna till att reglerna nu ses över och förtydligas så vårdgivare vet vad som gäller kring information och marknadsföring inom Region Sörmland.

- Sedan jag tillträdde har jag arbetat för att det ska vara ordning och reda i landstinget/regionen och självklart gäller detta även för hur man får göra reklam i vår hälso- och sjukvård. Jag är bekymrad över det sätt som vissa nätläkarbolag marknadsför sig på. Vi behöver se över våra regler så att vi kan se till så att de utförare vi är ansvariga för sköter sig, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med Regionstyrelsen den 29/1

Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
GQBR