Fotograf: Juliana Wiklund, 1177

10 januari 2019

Förändrade regler inom vård efter årsskiftet

Höjd åldersgräns för fri tandvård och höjt högkostnadsskydd. Det är några av de förändringar som trädde i kraft den 1 januari. Så här berörs du!

Efter årsskiftet höjdes gränsen för hur mycket du behöver betala för läkemedel och öppen vård med 50 kronor. Det innebär att du under en period på tolv månader högst betalar 1150 kronor för öppenvård och 2300 kronor för läkemedel.

Frikort för läkemedel som du har fått under 2018 påverkas inte av höjningen, utan dessa gäller fram till att den aktuella perioden tar slut.

Här kan du läsa mer om högkostnadsskydd.

Höjd åldersgräns för fri tandvård

Åldersgränsen för gratis tandvård har höjts i hela landet. Förändringen innebär att du som fyller 23 år under 2019 har rätt till gratis tandvård. Beslutet om att höja åldersgränsen togs av riksdagen 2016. Höjningen har gjorts i tre steg. Det första steget togs 2017 då åldersgränsen höjdes till 21 år. Förra året höjdes gränsen till 22 år. Årets höjning är det sista steget.

Här kan du läsa mer om fri tandvård för barn och unga.

Förstärkt vårdgaranti

Vid årsskiftet ändrades även vårdgarantin inom primärvården. Här kan du läsa mer om vårdgarantin.

PFCX