7 januari 2019

Förstärkt vårdgaranti

Vid årsskiftet ändrades vårdgarantin inom primärvården så att alla patienter ska kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar.

Hittills har vårdgarantin i primärvården inneburit att patienten ska få träffa en läkare och få en medicinsk bedömning inom sju dagar. Den förstärkta vårdgarantin som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär att patienter ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Vem patienten ska träffa beror på patientens behov.

Den förstärkta vårdgarantin är ett led i omställningen av hälso- och sjukvården, som bygger på en nära vård med utgångspunkt i varje patients behov. Den förstärkta vårdgarantin tydliggör att primärvården är den första linjen och basen för patienters kontakt med hälso- och sjukvården.

0 – 3 – 90 – 90

Från årsskiftet, då den lagstadgade ändringen träder i kraft, kommer vårdgarantins tidsgränser att vara 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt).
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar.
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Läs mer på 1177.se

1WTG