29 januari 2019

Fritt TBE-vaccin till barn från tre år

Region Sörmland har sedan en tid kostnadsfri TBE-vaccination för barn. Medicinska bedömningar gör nu att åldern ändras något. Ärendet beslutas på mötet, 29/1, med Regionstyrelsen.

– Den kostnadsfria vaccinationen av barn fortsätter, undantaget barn under 3 år där detta inte är medicinskt motiverat, säger Jonas Lindeberg (VFP), Regionråd med ansvar för Hälso- och sjukvård.

Den fästingburna sjukdomen TBE (Tick Born Encephalitis, fästingburen hjärninflammation) är generellt en ovanlig sjukdom hos mindre barn och risken för svår sjukdom är mindre än hos vuxna. Sörmland är ett högriskområde för TBE-smitta men inga barn under 3 år är anmälda sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2005.

– Risk för svår sjukdom och allvarliga komplikationer är störst hos vuxna. Det är bättre att vaccinera från 3 års ålder för att få en optimal effekt i hela befolkningen och på längre sikt. Föregående år sågs en omotiverat stor ökning av TBE-vaccinering till 1-2 åringar säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

Kostnadsfritt vaccin som erbjuds till en större population bör därför endast erbjudas från 3 års ålder, även om en individuell medicinsk bedömning alltid kan motivera tidigare vaccinering. TBE-vaccin till barn som ges vid 1 eller 2 års ålder bekostas av vårdnadshavarna.

Förslaget, som behandlas av Regionstyrelsen den 29/1, är att införa kostnadsfritt vaccin för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år från den 20 mars 2019. Ärendet ska slutgiltigt beslutas av Regionfullmäktige.

Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
C11Q