illustration av ett stetoskop, hus och plåster
1 januari 2020

Nya patientavgifter i Sörmland 2020

Den 1 januari 2020 återinfördes patientavgifter i primärvården. Det innebär att ett besök på vårdcentral kostar 200 kr.

För barn och ungdomar är patientbesök fortsatt avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Från den dag du fyller 85 år är alla besök på vårdcentral och sjukhus avgiftsfria. Högkostnadsskyddet gäller också som tidigare.

Digitala besök

Ett digitalt besök till läkare eller psykolog har en avgift på 100 kr på vårdcentral och 200 kr i specialistvården. Till övriga yrkeskategorier är alla digitala besök avgiftsfria.

På 1177.se, hittar du alla patientavgifter för Sörmland.

D5S7