9 januari 2019

Nya priser för digital vård i Sörmland

I juli justeras priserna för digital primärvård i Sörmland. En avgift kommer införas för digitala läkarbesök. Förslaget diskuteras i regionstyrelsen den 15/1.

Den digitala vården, distanskontakt mellan patient och vårdpersonal via ljud och bild, har på kort tid utvecklats snabbt. Diskussioner om patientavgifter har därför uppstått i hela landet. Landstinget Sörmland, numera Region Sörmland, var först ut i Sverige med att erbjuda avgiftsfri primärvård. Det har inneburit att även digitala besök har varit avgiftsfria.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan dess kommit med en rekommendation som föreslår landsting och regioner att tillämpa en lägsta nivå för patientavgifter på 100 kronor vid digitala vårdkontakter inom primärvården.

Flera regioner har infört differentierade patientavgifter för digitala vårdkontakter beroende på vilken vårdnivå patienten söker. Region Sörmland föreslås nu göra på samma sätt och införa en avgift på 100 kronor för digitala vårdkontakter på läkarnivå medan andra vårdnivåer förblir avgiftsfria.

Förslaget diskuteras och beslutas på regionstyrelsens möte den 15/1 för att sedan slutgiltigt beslutas av regionfullmäktige. Förslaget är att förändringen börjar gälla den 1/7-2019

Här finns ärendet och övriga handlingar till mötet med regionstyrelsen.

HV5K