19 november 2021

Skrivartävling för dig på högstadiet eller gymnasiet!

Går du på högstadiet eller gymnasiet och bor i Sörmland? Skriv en text och delta i tävlingen Unga Sörmland 2022! Skicka in ditt bidrag senast 1 mars 2022.

Det är dags för andra omgången av länsantologin Unga Sörmland som innehåller texter av unga skrivare skrivare från högstadiet och gymnasiet. Antologin Unga Sörmland ges ut juni 2022.

Hur deltar jag i tävlingen?

  • Du skriver en egen valfri typ av litterär text.
  • Max 6 000 tecken inklusive blanksten.
  • Din text kan vara skriven på svenska eller på något annat språk.
  • Du kan skriva ditt bidrag tillsammans med andra. 
  • Fritt tema!

Du skickar in ditt bidrag senast 1 mars 2022. 

Du skickar in ditt bidrag via e-post och skriv Länsantologi 2022 i ämnesraden.

Vad händer sen?

Alla texter bedöms av en jury.

Om ditt bidrag väljs ut kommer din text att genomgå en redigeringsrunda före publicering. Du kommer då att ha möjlighet att ytterligare förbättra din text.

Vad vinner jag?

Om ditt bidrag antas

  • blir du publicerad.
  • får du coacning av en professionell redaktör.
  • får du ett arvode på 500 kronor. 

Om ditt bidrag inte blir antagit så vinner du en erfarenhet.

 

F37D