21 maj 2021

10 miljoner till sommarjobb i Sörmland

På grund av pandemin finns risk att många ungdomar inte får sommarjobb, därför satsar nu Region Sörmland 10 miljoner kronor på att ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar.

Region Sörmlands verksamheter, sörmländska kommuner och organisationer kan söka finansieringsstöd för att kunna erbjuda sommarjobb. Företag kan inte söka pengar i den här satsningen. Ansökningsperioden är öppen 21 maj till 15 juli och besked om stöd meddelas löpande till de sökande. 

- Många barn och unga har under pandemin upplevt en ökad ensamhet och inaktivitet samtidigt som föreningslivet har tappat mycket av sina intäkter och tvingats dra ned på aktiviteter. Det här jobben ska med fördel riktas till individer som riskerar att hamna i utanförskap och ännu längre bort från arbetsmarknaden. Det kan handla om att stärka specifika insatser i utanförskapsområden och för att kunna växla upp planerade, pågående såväl som nya initiativ/aktiviteter, säger Ella Jansson, projektledare Region Sörmland.

Målet med insatsen är att den bidrar till individutveckling hos ungdomar som vill utveckla sin förmåga att leda andra eller bygga på sin erfarenhet i syfte att underlätta vägen till arbete.

Föreningar kan söka stöd så att ungdomar kan hjälpa dem att ta igen tappet av verksamhet som pandemin medfört. Insatserna kan få en stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärder. Insatsen är en del av de stöd som Region Sörmland gör för att motverka pandemins negativa effekter.

Läs mer om satsningar och ansök om stödet här. 

Kontakt för media

Ella Jansson, projektledare Region Sörmland
0721432291

38SJ