18 maj 2021

11 miljoner till projekt i Sörmland

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige ger EU-stöd till flera projekt i Sörmland. Totalt går 54 miljoner till Östra Mellansverige, varav drygt elva miljoner går till Sörmland.

Medlen från den Europeiska Nationella Regionalfonden, REACT EU, ska framförallt bidra till att stärka små och medelstora företags gröna och digitala omställning under och efter pandemin. Syftet är att ge företag en social, miljömässig och ekonomisk hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin.

- Det är mycket glädjande att flera projekt i Sörmland blev prioriterade. Det kommer att hjälpa många företag att återhämta sig efter pandemin och göra en snabbare digital och grön omställning, säger Emma Hanson, strateg Region Sörmland.

Projekt som får stöd:

• Företagslots och rådgivning i Sörmland.
Sökande: Region Sörmland. Syfte: en lotsfunktion med rådgivning till företag i svårigheter av anledning av pandemin samt ett anpassat stöd till utrikesfödda som driver eller vill starta företag.

• Branschforum
Sökande: Region Sörmland. Syftet med projektet är att skapa branschforum för olika branscher, där företag och utbildningsanordnare kan samarbeta för en bättre matchning mellan behov och utbud inom kompetensområdet.

• Hållbar Mötesindustri i Sörmland och Västmanland
Sökande: Sörmlands Turistutveckling (STUA). Projektet syftar till att rusta företagen inom mötesindustrin och besöksnäringen för att möjliggöra fler affärer genom utveckling av nya affärsmodeller, hitta nya kundgrupper samt nya användningsområden för exempelvis lokaler.

• Hållbar omställning i Östra Mellansverige 2021 – 2023
Sökande: ALMI Företagspartner Mälardalen. Projektet, som innefattar alla Almi-bolag och Energikontor i Östra Mellansverige, ska möta företagens behov av förnyelse och utveckling i form av ökad digitalisering och behov av att forma hållbara och effektiva tjänster och produkter.

• ÖMSINT – Swedish scaleups
Sökande: Västerås Science Park AB. Projektet ska stötta omställning hos företag med extra stor tillväxtpotential, sk scaleup-bolag, så de blir mer konkurrenskraftiga och kan erbjuda jobb, även i framtiden. I Sörmland drivs projektet av Create Business Incubator.
Ovan nämnda projekt är en del i de projekt och stöd i Östra Mellansverige (ÖMS). Totalt prioriterade Strukturfondspartnerskapet 54 miljoner till ÖMS.


Kontakt för frågor:
Emma Hanson, strateg Region Sörmland
Skyddad adress
070-655 33 32

Fakta Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige:
De har till uppgift att prioritera projektansökningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet utgörs av 25 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer,
arbetsförmedlingen, universitet och intresseorganisationer/ föreningar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden:
Under perioden 2014 - 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 564 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige. Programmet bygger på EU:s tillväxtstrategi för Europa 2020. Programmet ska bidra till att uppfylla unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I regionens utvecklingsstrategier har länen gemensamt pekat ut vikten av att vara en bra miljö för entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer. Dessa ligger till grund för valda insatsområden och ses som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling. Kontaktperson. Isabelle Canderskog, Programansvarig, Tillväxtverket i Östra Mellansverige, tel. 08 681 94 32

 

Innehållsansvarig: Emma Hanson
CUQN