8 juni 2022

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

1177 är regionernas gemensamma samlingsplats för information och tjänster om hälsa och vård. Det tidigare namnet 1177 Vårdguiden ändras nu till 1177. Namnbytet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra.

Beslutet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna.

– 1177 är ett av Sveriges mest välkända varumärken och användningen av tjänsterna ökar för varje år. Nu gör vi en justering av namnet som innebär en förenkling för många, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör.

Innehållet i 1177:s tjänsteutbud kommer att vara detsamma som innan:

  • Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård på 1177.se.
  • Logga in för att till exempel läsa din journal och göra vårdärenden.
  • Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
  • Chatta med våra sjuksköterskor i Vårdkontakt Direkt för sjukvårdsrådgivning alla dagar klockan 8–18.

Bakgrund

  • Varumärket 1177 Vårdguiden har funnits sedan 2013. Då slogs två varumärken ihop till ett. Det ena var varumärket 1177 som användes i 20 regioner, och det andra var Vårdguiden som användes i Region Stockholm.
  • Mätningar och inventeringar visar att det framför allt är namnet 1177 som används. Därför är bedömningen att ändringen inte får någon större påverkan för vare sig invånare eller vårdpersonal.

 

N1QC