14 mars 2023

119 uppdateringar och över 90 000 visningar för coviddokumentet

119 versioner med uppdaterad information och riktlinjer. Det är resultatet för hälso- och sjukvårdens coviddokument som användes under pandemin. Dokumentet har laddats ned tusentals gånger av medarbetare i Region Sörmland och kommunal vård- och omsorg. Efter tre år har nu den sista uppdateringen gjorts.

- Det första coviddokumentet publicerades i mars 2020 på Insidan och regionens samverkanswebb för att också privata vårdgivare och kommunernas omsorgsmedarbetare skulle kunna ta del av de riktlinjer och regler vi arbetade efter, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör, som ansvarade för coviddokumentet och alla uppdateringar.

Dokumentet innehåller allt från provtagningsindikationer, hur personlig skyddsutrustning ska hanteras, checklistor för att förhindra smittspridning till rutiner för städning och desinfektion. Under pandemin har dokumentet blivit välkänt och använts av medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård och omsorg och laddats ned över 90 000 gånger.

Under pandemins mest intensiva period, vår och sommar 2020, kunde coviddokumentet uppdateras flera gånger per dag.
- Det gick så otroligt snabbt då med ny information från Folkhälsomyndigheten och smittskydd som vi var tvungna att ta ställning till och utforma rutiner kring för att kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Magnus Johansson.

Från snabba, ofta återkommande uppdateringar, har intensiteten sjunkit och i mitten av februari togs beslutet att inte längre uppdatera coviddokumentet. Ordinarie medicinska rutiner gäller i stället.
- En extraordinär period, efter nästan tre år, är med detta över. Vi är såklart redo att återuppta användningen av coviddokumentet om behov uppstår, säger Magnus Johansson.

Totalt har dokumentet uppdaterats 119 gånger
Det har visats 80 099 gånger via Insidan
Dokumentet har haft 13 668 besök på samverkanswebben

76JZ