22 juli 2021

16-åringar näst på tur att erbjudas vaccination mot covid-19

Med start vecka 32 erbjuder Region Sörmland vaccination mot covid-19 till de som är födda 2005 och tidigare. Vaccinationerna sker både i regionens regi och via de privata utförare som just nu även sköter pågående vaccinationer.

Samtycke behövs från vårdnadshavare för de som är under 18 år. Brev med mer information och samtyckesblanketter skickas ut till alla som är födda 2003, 2004 och 2005 under vecka 31.

Håll dig uppdaterad via 1177.se.

QKV4