15 mars 2021

35 vårdplatser för att möta ökat vårdbehov

Både smittan av covid-19 och behovet av annan akut vård ökar i länet. För att möta detta öppnar sjukhusen i länet denna vecka 35 nya vårdplatser.

- Behovet av vård ökar helt enkelt. Det är inte enbart så att vi får in fler patienter med covid-19 till sjukhusen, det handlar också om att vi har fler personer i behov av annan vård. För att klara detta har vi arbetat för att i ett första skede öppna 35 nya vårdplatser i länet, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna öppnar i dag, 15/3, 12 vårdplatser med mål att öppna ett ytterligare antal i veckan. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm öppnar 8 vårdplatser i morgon, tisdag 16/3. Nyköpings lasarett planerar att öppna 10 vårdplatser under veckan.
- Eftersom vi inte har outsinliga resurser innebär detta även en viss prioritering av den vård vi kan ge under en tid framåt. Vi gör medicinska bedömningar för att åtgärder som inte kan vänta ska prioriteras tillsammans med akut vård som inte kan planeras i förväg. Det handlar främst om olika former av akuta ingrepp och cancervård, säger Bo Tideholm.

Vårdplatserna kan öppnas tack vare att medarbetare i hälso- och sjukvården fått mer akuta uppgifter på avdelningar de till vardags inte arbetar på.
- Det är våra medarbetare vi har att tacka för att detta går att genomföra överhuvudtaget. Vi är under hårt tryck i vården nu med patienter i behov av vård samtidigt som vi genomför en stor vaccinationsinsats i länet, säger Bo Tideholm.

Beslutet att prioritera akut- och annan vård som inte kan vänta innebär åter att personer som fått tid för en åtgärd som inte bedöms vara prioriterad tyvärr får vänta.
Beslutet att enbart prioritera viss vård gäller till 18/4.

VDDB