16 augusti 2021

8 fall av harpest i Sörmland

Ovanligt många fall av harpest (tularemi), åtta stycken, har rapporterats i Sörmland. Fallen är diagnosticerade i Eskilstuna, Gnesta och Strängnäs kommuner.

- De flesta år brukar det vara 0-4 fall rapporterade i Sörmland, så detta år sticker ut lite. Vissa år har vi många gnagare och då kan vi få en större smittspridning i olika områden, exempelvis 231 fall i Gävleborg och 64 fall i Stockholm år 2019, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Så smittas du

Du kan smittas på flera olika sätt, till exempel genom:

  • bett av en smittad mygga eller annan insekt
  • att röra ett smittat djur
  • att andas in damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • att dricka smittat vatten.

Inkubationstiden är kort, två till tio dygn, i genomsnitt tre dygn.

Symtom

Om du får harpest kan du insjukna akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Om du har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma. Personer som har smittats via luftvägarna kan insjukna i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten kan man även få sår i munnen och svalget.

Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling kan det ta flera veckor innan du blir frisk. Dödligheten utan behandling är låg.

Så skyddar du dig

  • Använd myggmedel och skyddande kläder när du är i ute i naturen.
  • Använd täckande kläder och handskar vid kontakt med gnagare eller harar i naturen, eller när du hanterar kött från gnagare eller harar eller andra djur. Tvätta händerna noggrant efteråt.
  • Drick inte vatten från källor som kan ha förorenats av smittade döda djur eller av avföring från smittade djur.
  • Använd skyddande kläder, munskydd och skyddsglasögon när du städar dammiga miljöer där det finns avföring från gnagare.

Mer information finns att läsa på 1177.se  och på Folkhälsomyndighetens webbplats

UPS8