28 februari 2023

84 procent av Sörmlänningarna upplever god tillgång till vård

En majoritet av invånarna uppger att de har tillgång till den vård de behöver, att de har stort förtroende för hälso- och sjukvården och Sörmlands hantering av coronapandemin. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer. Resultaten backar dock generellt i landet och Sörmland.

- Glädjande att sörmlänningen upplever att de har god tillgång till vård. Att resultaten backar i Sörmland är naturligtvis inte bra, men jag vill jobba för att hälso- och sjukvården skall vara tillgänglig, ha ett högt förtroende och att dess kvalité är hög, säger Lars Lundqvist (KD), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

84 procent av sörmlänningarna svarar att det har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Jämförbart med rikssnitt och något lägre resultat jämfört med 2021. 50 procent av invånarna anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, vilket är strax över rikssnitt. Motsvarande andel för vårdcentraler är 65 procent, också strax över rikssnitt.

Stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet svarar 60 procent av invånarna i Sörmland att de har. Även det en minskning jämfört med 2021, då resultatet var 67 procent. Detta placerar Sörmland strax under rikets 62 procent, som också backat, från 69 procent.
- Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt under pandemin och vi ser nu en återgång även i Sörmland. Vårdens kvalité, bemötande och tillgänglighet är viktigt för människor och trots de utmaningar som finns är jag stolt över alla medarbetare som varje dag tar hand om våra patienter, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

45 procent av invånarna i Sörmland är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 57 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. 77 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster. Alla resultat kring rikssnitt.
- För att bättre kunna möta våra invånares vårdbehov behöver vi fortsätta utveckla digitala tjänster och skapa bättre förutsättningar för egenvård som exempelvis Sörmlands vårdkontakt direkt. Då är det avgörande att invånarna känner sig trygga med de olika typerna tjänster, säger Magnus Johansson.

När det gäller förtroendet för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin hamnar Sörmland över rikssnitt, dessutom med högre resultat än i förra undersökningen. 75 procent svarar att de har högt eller mycket högt förtroende, resultatet för 2021 var 73 procent. Snitt för riket 2022 är 73 procent.

Fakta
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.
Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april – 4 juni samt 3 oktober – 5 december. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, både personer som varit patienter och personer som inte varit det.

Här finns undersökningen.

FN67