8 april 2021

Barn och ungas rättigheter under pandemin i fokus i en ny kraftsamling

Med start i april inleder Region Sörmland tillsammans med Eskilstuna kommun en serie möten för samverkan kring barn och ungas rättigheter under pandemin. ”Vi vet alldeles för lite om barnens behov under pågående pandemi” säger Åsa Stålhane, Region Sörmland.

Första mötet har temat "Hur har pandemin drabbat barn 0-18 år?" och tar upp effekter som rapporteras från nationell nivå om bland annat ökad psykisk ohälsa, utmaningar med distansundervisning och kraftiga minskningar av fysisk aktivitet bland barn och unga.

Redan inför det första mötet märks att behovet av samordning är stort. Bland de runt 30 anmälda finns tjänstepersoner från flera av länets kommuner, bland annat Nyköping, Gnesta, Trosa och Strängnäs, från Svenska kyrkan, RF-SISU, Barnahus Eskilstuna med flera.

- Sammanlagt fem möten är planerade under våren och teman för varje möte kommer att sättas allt eftersom vi ser vad behoven är, berättar Åsa Stålhane.

- Vi bjuder in brett för att kunna fånga upp så mycket som möjligt när det gäller länets barn och unga och deras hälsa och behov under rådande pandemi.

Det är Åsa Stålhane tillsammans med Sofia Eriksson och Carolin Holmblad, strateger i mänskliga rättigheter i Region Sörmland, som håller i uppdraget för regionen. Från Eskilstuna kommun deltar Lena Klintberg, utvecklare med fokus på barnrätt och social hållbarhet.

"Agera nu"

Utifrån Sveriges barnrättsorganisationer är budskapet tydligt: "Agera nu för att ta ansvar för att hantera akuta och långsiktiga effekter för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda."

- Genom denna kraftsamling skapar Region Sörmland och Eskilstuna kommun en möjlighet att uppmärksamma barns behov i direkt samverkan, och på så sätt kan vi bidra till att alla barn ska ha tillgång till professionellt stöd, råd och hjälp, avslutar Åsa.

Anmälan till mötena görs via Samverkanswebben

 

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
VJAY