4 januari 2023

Angående påminnelseavgifter för fakturor

Region Sörmland får varje år ett antal påminnelseavgifter för obetalda fakturor. Anledningarna till detta är flera och arbete pågår för att förbättra hanteringen.

- Vi arbetar med att förbättra våra beställnings- och betalningsrutiner för att minimera våra påminnelseavgifter. Men vi är en stor organisation som varje år hanterar omkring trehundratusen fakturor där över tvåtusen personer är involverade för att säkerställa att vi betalar för just det material och de tjänster vi har beställt och inget annat. Men självklart ska vi göra allt vi kan för att inte betala extra avgifter för fakturor, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland.

Region Sörmland betalar varje år fakturor för cirka sju miljarder kronor. Inom regionen hanteras beställnings- och fakturaflödena av inköpsenheten som i budgeten för 2023 fått två miljoner kronor i förstärkning. Region Sörmland arbetar bland annat för att ytterligare automatisera betalningarna så att inkomna fakturor matchas med godkända beställningar. Detta innebär att färre personer behöver attestera fakturor manuellt vilket påskyndar hanteringen.

Region Sörmland fick under 2022 påminnelseavgifter på cirka 500 000 kronor.

2JH8