21 oktober 2022

Angående vattenproblematik i Eskilstuna

Delar av Eskilstuna kommun har sedan ett par dagar problem med förhöjda halter av koliforma bakterier. Enligt Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo är det därför bra att fortsätta koka vattnet innan användning.

- Halterna av koliforma bakterier är låga, inte mycket över det gränsvärde som finns, men jag anser ändå att man ska följa de rekommendationer Eskilstuna energi och miljö har gått ut med vilket är att koka vattnet innan användning, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Personer som drabbas av enstaka diarréer eller ett fåtal diarréer under något eller några dygn behöver i de flesta fall inte uppsöka sjukvård.

Personer som kan behöva läsa egenvårdsråd vid 1177.se eller om det inte räcker kontakta 1177 är:

• Personer med hög feber och diarré
• Personer med diarré i mer än tre dygn
• Personer med risk för intorkning vid intensiv diarré
• Personer där grundsjukdomen kan förvärras vid intensiv diarré

Här finns information om vattenproblemen.

 

8ZT6