Två bröder och två hjärtan. Texten
6 oktober 2021

Anhörigveckan 2021: ”Barn är särskilt utsatta”

En anhörig kan vara en partner, ett barn, en förälder eller en granne som hjälper någon som på grund av sjukdom inte klarar av vardagen själv. Under vecka 41 och den nationella Anhörigveckan uppmärksammar vi alla som varje dag vårdar och tar hand om en anhörig.

Den 6 oktober är det den nationella anhörigdagen i Sverige, som är en del av Anhörigveckan som pågår under hela vecka 41. Under veckan vill region Sörmland särskilt uppmärksamma det långsiktiga och pågående arbetet med barn som är anhöriga till någon som är svårt sjuk, missbrukar eller har avlidit.

Utifrån regionens enkät "Liv hälsa ung" har barn som är anhöriga svarat att de trivs sämre i skolan, de har fler riskbeteenden och de trivs mindre med sin fritid jämfört med barn som inte lever i en liknande situation.

- I regionens hälso-och sjukvård har vi arbetat länge med att bygga upp rutiner för att uppmärksamma barn som är anhöriga/närstående. Vi vill arbeta familjeorienterat och för att barnen ska få den information och det stöd som de har rätt till, säger Åsa Stålhane, strateg i Region Sörmland.

- Det är ett långsiktigt och prioriterat arbete för regionen som vi fortsätter att stärka och utveckla, säher Åsa.

Ett exempel på arbetet är att delar av vuxenpsykiatrin alltid erbjuder barn som är anhöriga eller närstående en samtalsmetod, "Bra samtal", som bygger på att barnet själv får ställa sina frågor utifrån sin egen livssituation.

Läs mer:

Lokala aktiviteter och föreläsningar

Flera kommuner i Sörmland arrangerar olika föreläsningar under Anhörigveckan. Bland annat Eskilstuna kommun, Katrineholms kommunTrosa kommun och Vingåkers kommun

UEHF