24 november 2021

Arbete med påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

I dag, 24/11, kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med besked att påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 ska erbjudas alla från 18 år. Planering för detta pågår och information kommer löpande att läggas ut i Region Sörmlands olika kanaler och på 1177.se. Liksom tidigare kommer också brev att skickas ut med information om påfyllnadsdos.

- Allt fler studier rapporterar avklingande immunitet och skyddseffekt mot infektion och allvarlig sjukdom efter vaccination mot covid-19 med två doser. Detta gäller främst äldre personer och därför gäller den tidigare prioriteringen i ålder även i det fortsatta vaccinationsarbetet, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

I Europa ökar antalet sjukhusinläggningar och sjukligheten i covid-19. Det talar för att även Sverige kan komma att se en ökad smittspridning under vintern. Därför är Folkhälsomyndighetens bedömning att så många som möjligt bör erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19 sex månader efter den andra för att fortsatt ha ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Planeringen för hur detta ska gå till pågår nu i Region Sörmland. Liksom tidigare kommer de äldsta i åldersgruppen 18 - 64 att erbjudas påfyllnadsdos först. Det finns även tydliga riktlinjer om hur personer med olika medicinska riskfaktorer, inom LSS och personer med assistans ska prioriteras. Personal inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård kan erbjudas påfyllnadsdos parallellt med dessa grupper.

Region Sörmland kommer först att skicka ut brev till alla som är 50 – 64 år med information om påfyllnadsdos för covid-19. Även inom denna grupp gäller prioriteringen äldst först.

Information om påfyllnadsdos för åldern 18 – 49 kommer i ett senare skede.

Det kommer även löpande läggas ut information i Region Sörmlands olika kanaler och på 1177.se

67DQ