7 juni 2022

Barnhälsovården mer tillgänglig för barn och föräldrar

Barn och deras föräldrar får gott stöd från barnhälsovården i Sörmland. Enskilda samtal, tillgång till dietist och psykolog och ökade resurser till barnhälsovården har givit positiva resultat för sörmländska barns hälsa. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2021.

- Jag blir varm i hjärtat när jag ser hur förstärkningen och samordningen av våra hälsofrämjande insatser når ut allt fler barn och föräldrar. Jag är glad men inte nöjd förrän alla barn i Sörmland nås av samma möjligheter till ett friskt och hälsosamt liv, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Sörmländska barn har under flera år legat över rikssnitt vad gäller flera negativa hälsofaktorer. I rapporten för 2021 syns dock flera tydliga förbättringar både för barnens hälsa men även avseende stödet till föräldrar.
- Vi ser att barns hälsa och tillgång till barnhälsovård utvecklats positivt. Den tidigare ökningen av andelen 4-åringar med övervikt har nu stabiliserats och vi ser en fortsatt god vaccinationstäckning. Fler föräldrar har också haft enskilt samtal, som bland annat omfattar frågor om psykisk hälsa, säger Jennie Nimborg, enhetschef barnhälsovården Sörmland.

Resurserna till barnhälsovård har de senaste åren utvecklats positivt i Sörmland. Fler barnhälsovårdssjuksköterskor finns anställda i regionen och tillgång till barnhälsovårdsläkare har ökat. Flertal BVC och familjecentraler har dessutom tillgång till psykolog inom barnhälsovården.

Projekt pågår med gemensamt besök av barnhälso- och folktandvården, teambesök med dietist erbjuds, utveckling av föräldraskapsstöd i grupp och gemensamma hembesök med socialtjänsten har genomförts runt om i regionen.
- Barnhälsovården är en viktig del i utvecklingen av en god och nära vård. Vi ser dock det finns stora skillnader länet, fler barn behöver ha tillgång till familjecentral då vet vi att det främjar samverkan och möjligheten till tidiga insatser. Fortsatt arbete behövs för att uppnå en jämlik barnhälsovård och ett jämlikt föräldraskapsstöd, säger Jennie Nimborg.

48ND