12 juni 2023

Glädjande resultat inom barnhälsovården 2022

Mer personal, fler föräldrasamtal och en minskad andel barn med övervikt. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2022.

Barnhälsovårdens övergripande mål är att tillsammans med barnets föräldrar verka för barnets rätt till trygghet, hälsa och utveckling. Under 2022 hade över 20 000 barn (0–6 år) och deras föräldrar tillgång till barnhälsovård i Sörmland.

Fler sjuksköterskor har anställts

Under de senaste åren har fler BHV-sjuksköterskor anställts i regionen. År 2012 fanns 51 heltidstjänster som sjuksköterska inom barnhälsovården, 2022 är siffran 71. Även tillgången till BHV-läkare har ökat.
Fler resurser i kombination med intern utbildning av personalen har lett till positiva resultat både när det gäller antal föräldrasamtal, hembesök och deltagande i föräldragrupper.

– Årets rapport visar jättefina resultat. Jag blir imponerad själv när jag ser hur stora förbättringar vi gjort sedan tidigare år. Vi är bättre på att inkludera icke-födande föräldrar än tidigare, vi har vänt trenden med övervikt hos fyraåringar och vi har återstartat och kvalitetshöjt våra föräldragrupper efter pandemin. Det är mycket tack vare fler resurser till barnhälsovården som vi kan erbjuda ett ännu bättre stöd, säger Jennie Nimborg, enhetschef på barnhälsovårdens utvecklingsenhet.

– Det är glädjande att rapporten visar förbättringar i barns hälsa. God hälsa och välmående för både barn och föräldrar är avgörande för att familjer ska må bra och vilja leva, verka och bo i Sörmland. Det är något vi kommer fortsätta arbeta för under kommande år, säger Lars Lundqvist (KD), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Förbättringsområden finns fortfarande

Rapporten visar också bland annat att vaccinationstäckningen är god i Sörmland, 96 procent av barnen födda 2020 har de grundvaccinationer som erbjuds.

Fortfarande finns utmaningar då siffrorna visar skillnader i länet. Enskilda samtal, deltagande i föräldragrupper och hembesök vid åtta månaders ålder är inte jämnt fördelade. Regionen behöver fortsatt arbeta aktivt för att uppnå en jämlik hälsa och ge möjlighet till ett tidigt stöd till alla barn och familjer vi möter.

Barnhälsovårdens årsrapport verksamhetsår 2022

1VAS