15 mars 2022

Bättre bemötande av personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska få bättre bemötande och vård i Sörmland. Detta genom en utbildning som Region Sörmland och länets kommuner tagit fram tillsammans med flera personer från olika brukarorganisationer.

- Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa och livsvillkor. Vi ger inte jämlika insatser varken inom region eller kommun och många klagomål handlar om ett bemötande som inte är anpassat till att personer har olika förutsättningar. Det kan handla om information som är obegriplig eller miljöer som stör uppmärksamheten, säger Eva-Charlotte Bernthson, projektledare - område funktionsrätt, Region Sörmland.

Personer med olika sorters funktionsnedsättning lever i genomsnitt cirka 10 - 15 år kortare jämfört med övriga befolkningen. Dessutom upplever de sina möten med vården som mindre bra än andra.
En utbildning gemensam för Region Sörmland och länets kommuner har därför tagits fram då den gemensamma bilden har varit att det saknas kunskap i hur man behöver anpassa mötet med olika personer utifrån olika förutsättningar.
- I utbildningen får man kunskap om hur det är att ha exempelvis autism, ångest och hörselnedsättning samt praktiska tips på vilka anpassningar som behöver göras för att skapa möte på lika villkor och därmed bidra till jämlika insatser. I utbildningen finns fakta, filmer med personliga berättelser, praktiska tips samt egna och gruppreflektionsövningar, variationen bidrar till att det är kunskap som är lätt att ta till sig, säger Eva-Charlotte Bernthson.

Personer från intresseorganisationer och personer med egen erfarenhet har på olika sätt bidragit till att med sin kunskap. Det har handlat om deltagare i arbetsgrupper, medverkan via film i utbildningen, granskning av material och deltagande i referensgrupp.
- Vi är oerhört tacksamma att vi har fått ta del av personliga berättelser om hur det är att leva med funktionsnedsättningen och hur man vill bli bemött. Det har varit väldigt värdefullt i arbetet, säger Eva-Charlotte Bernthson.

A6XD