4 april 2022

Bemannade provtagningsstationer stängda

Den sista mars upphörde det avtal som Region Sörmland haft genom Folkhälsomyndigheten för provtagning för covid-19. Region Sörmland fortsätter erbjuda provtagning i egen regi för samma målgrupper i samtliga kommuner.

Sedan fredag 1/4 har de bemannade provtagningsstationerna vid regionens sjukhus stängts, liksom möjligheten att hämta och lämna testkit på ett apotek eller få ett test hemlevererat.

Region Sörmland fortsätter erbjuda provtagning till samma målgrupper som tidigare, genom de lådor för hämtning och lämning av testkit som finns vid regionens vårdcentraler. Där kan du antingen hämta och lämna testkit själv, eller skicka ett ombud.

Vem ska testa sig i Sörmland?

Testning erbjuds dig som har symtom som kan vara covid-19 om du:

  • arbetar inom vård eller äldreomsorg.
  • bor på ett särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende för äldre.
  • har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • deltar i en dagverksamhet.
  • bor eller arbetar på ett LSS-boende.
  • får dialysbehandling.
  • är gravid.
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (till exempel du som har genomgått en transplantation, har blodsjukdomen KLL, eller har behandlats med läkemedlet Rituximab/Mabthera).

Testkit bokas precis som tidigare genom 1177.se, och kopplas till användaren med hjälp av e-legitimation. Läs mer om hur du bokar här.

Om du inte har e-legitimation kan du skicka ett mail till Skyddad adress för att få hjälp. Du som saknar tillgång till egen dator eller internetanslutning kan ringa kontaktcenter på 0155-24 50 00.

TBPU