29 oktober 2021

Bokning av dos 3 öppnar för fler grupper 1 november

Region Sörmland öppnar vaccinationsbokningen för en tredje dos vaccin mot covid-19 för två nya grupper. De som är födda 1956 eller tidigare eller är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård kan börja boka tid den 1 november.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att fler grupper bör erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19.

- Vi ser i studier att effekten av vaccinet minskar med tid. Det är viktigt att fylla på skyddet mot covid-19 med en tredje dos för att fortsätta skydda sig själv och andra. Annars är det risk att smittspridningen ökar i samhället och att fler blir allvarligt sjuka av covid-19, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Näst i tur att erbjudas en tredje dos vaccin är:

  • de som är födda 1956 eller tidigare
  • personal anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård.

Rätt tidsintervall

Se till att du bokar tid med rätt tidsintervall. Läs mer om vilket tidsintervall som gäller på 1177.se.

Du hittar information om när du tog dos två på ditt vaccinationskort eller i e-hälsomyndighetens e-tjänst för covidbevis.

Du bokar tid på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Läs mer om hur du bokar på 1177.se.

Du som är anställd vid SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård behöver ta med dig ett intyg om anställning, e-tjänstekort eller lönespecifikation till vaccinationstillfället.

Prioritering av erbjudande om dos tre

Region Sörmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning. Sedan tidigare erbjuds personer boende på särskilda boenden, individer med hemtjänst och hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre en tredje dos vaccin mot covid-19.

KU86