10 maj 2021

Bra betyg för delaktighet i vården på Region Sörmlands vårdcentraler

80 procent av patienterna på regionens vårdcentraler känner sig delaktiga i sin vård. Det visar den undersökning som nyligen genomförts i primärvården. Även inom området tillgänglighet fick vårdcentralerna ett bra resultat överlag medan förbättringspotential finns inom området kontinuitet.

- Det är jätteviktigt att lyssna och ta reda på hur våra patienter upplever sina besök. Att man som patient ska känna sig delaktig i sin egen vård har primärvården jobbat mycket med, till exempel genom att utveckla upplägget för patientsamtal och fokusera ännu mer på patientens behov. På området kontinuitet jobbar vi vidare framåt till exempel genom att se till att det finns en fast läkarkontakt för alla patienter som är listade på regionens vårdcentraler, säger Camilla Holmgren (S), ordförande, Nämnden för primärvård i Region Sörmland.

Nyligen genomförde primärvården i Region Sörmland en enkätundersökning för att ta reda på hur patienter upplever vården på sin vårdcentral. Fler än 1400 svar samlades in från patienter som har återkommande kontakt med sin vårdcentral. Frågorna handlade bland annat om patienternas upplevelse av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Inom området delaktighet nådde regionens vårdcentraler upp till ett medeltal på 80 procent (som minst 75 % och mest 93%). Allra högst siffror totalt på alla områden fick den nyaste av regionens vårdcentraler, Vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna av sina patienter.

- Det är väldigt glädjande att 80 procent av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med delaktigheten i sin egen vård. Vi ligger också nära det mål vi har satt för tillgänglighet. Där jobbar vi för att kunna erbjuda fler digitala tjänster. Däremot finns det lite mer att göra kring kontinuiteten på vårdcentralerna, säger Eva Neidenström, verksamhetsutvecklare i Region Sörmland.

G4KY