30 mars 2022

Covid-19 – vad gäller när sjukdomen inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig?

Den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo svarar på vad som gäller.

Vad innebär en förändrad klassificering av covid-19 för smittskydd?

- Covid-19 blir en anmälningspliktig sjukdom från och med den 1 april 2022. Det innebär att vid positivt prov ska nya fall anmälas till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten men läkare kan inte ge förhållningsregler till den som har covid-19. Folkhälsomyndigheten kan besluta om att smittspårning ska göras och det är sannolikt att man beslutar om detta i sjukvård och omsorg där personer med hög risk att får svår sjukdom vistas.

Hur kommer vi veta smittläget i Sörmland framåt vad gäller covid-19?

- Vi kommer att fortsätta att ta prov enligt de provtagningsrekommendationer som finns. Om fler upptäcks i vård och omsorg kan man räkna med ökad smittspridning.

Ska personer med symtom testa sig?

- Ja men bara om man ingår i de grupper som rekommenderas testning av Folkhälsomyndigheten.

Kommer Folkhälsomyndigheten fortsätta med sin statistikredovisning?

- Det utgår jag ifrån men det blir inte lika ofta som förut.

Knappt några restriktioner kvar, sjukdomens klassificering ändras, varför ska man vaccinera sig?

- Att det är färre personer som får svår sjukdom beror till stor del på vaccinationerna. Vi vet också att en tredje dos ger bättre skydd än bara två doser och att en fjärde dos ökar skyddet ytterligare.

Vad innebär månadsskiftet för smittskydd, mer tid för annat?

- Fortsatt arbete med covid-19 vad gäller förberedelser för den händelse att covid-19 överraskar oss med ökad smittspridning längre fram. Tid och möjlighet att kunna arbeta med andra frågor som har med smitta och att förebygga smittspridning att göra. För att kunna arbeta med andra frågor behöver sjukvården, omsorgen och övriga samhället också kunna fokusera på annat än covid-19.

Ser du några risker framåt, mutationer, klusterutbrott?

- Mutationer med nya varianter kopplat till minskande immunitet är en risk. Även minskande immunitet som kräver regelbunden vaccination är en annan risk.

RW7X