12 oktober 2021

Covid-19 vaccin med utgånget hållbarhetsdatum använt i Nyköping

Ett antal vaccindoser där tillverkarens rekommenderade hållbarhetsdatum passerats har använts vid en vaccination mot covid-19 i Nyköping. Skälet till händelsen är att den interna datumkontrollen innan vaccinationen har brustit. Personerna som fått doserna informeras via både telefon och brev.

- Vi har brustit i vår interna kontroll och har tyvärr använt vaccin från en leverans där tillverkarens hållbarhetsdatum passerats med elva dagar. Vaccinet har under hela transportkedjan förvarats i frys- och kylskåp som förväntat enligt gällande rekommendationer men borde ha använts tidigare än nu skedde, säger Magnus Johansson, ansvarig för vaccinationsprogrammet Region Sörmland.

- Det finns inga kända medicinska risker med att få vaccin som förvarats längre än hållbarhetsdatum och vår preliminära bedömning är att vaccinet ger skydd mot covid-19. Vi har dock tagit kontakt med vaccintillverkaren Pfizer för att få ytterligare information om den längre förvaringen kan innebära någon påverkan på vaccinet som gör att vaccinationen behöver görs om, säger Magnus Johansson.

Det var vid måndagens vaccination mot covid-19 på Träffen i Nyköping som vaccin från den aktuella leveransen från Pfizer användes. Totalt hann 102 personer vaccineras innan misstaget upptäcktes. Samtliga som fått vaccinet kommer kontaktas och informeras om händelse både via telefon och brev.
- Vi har rutiner där kontroll av hållbarhetsdatum ingår men vi har här brustit i detta. Vi gör också en egen avvikelserapport och utredning avseende händelsen, säger Magnus Johansson.

Fakta
102 personer fick i Nyköping måndag, 11/10, covid-19 vaccin från Pfizer där tillverkarens hållbarhetsdatum (30/9) passerats.
88 personer mellan 12 - 15 år.
8 personer mellan 19 - 32 år.
6 personer över 80 år.
Vaccinationen pågick mellan klockan 17 – 18.
Det aktuella vaccinet har förvarats på rätt sätt, kylkedjan har inte brutits.

MJ18