17 maj 2022

Distriktssköterskemottagning på gång i Vagnhärad

Nu närmar sig ett återöppnande av en distriktssköterskemottagning i Vagnhärad. Processen kan vara i gång efter mötet med regionstyrelsen den 24/5

- Distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad är en viktig del av det samarbete vi har med Trosa kommun för att säkerställa en nära vård för kommunens alla invånare, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad har varit stängd under en tid på grund lokalproblematik. Regionen har utrett möjligheter att flytta verksamheten till nya anpassade lokaler vilket inte varit enkelt då tillgång till passande lokaler inte är stor.
- De lokaler som nu föreslås måste byggas om för att Vårdcentralen Trosa, som ansvarar för distriktssköterskemottagningen, ska kunna använda dem på ett tillfredsställande sätt. Vi ser fram emot att kunna öppna mottagningen och göra primärvården lättare att nå för våra patienter i Vagnhärad, säger Anna Ormegard, chef för division primärvård i Sörmland.

Lokalerna ligger på Nya Industrivägen 3 och en rimlig tidsplan för när mottagningen kan öppna är under andra kvartalet 2023.
Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 24/5

2ZNH