25 februari 2021

Ekonomiskt stöd för företagande bland utrikesfödda

Nyföretagarcentrum i Sörmland får ekonomisk stöttning av Region Sörmland i arbetet med utlandsfödda företagare. Behovet av rådgivning är högt.

- Många som kommit hit har tidigare drivit företag i sitt hemland och vill gärna starta företag här i Sörmland. Statistiken visar att de som varit i kontakt med Nyföretagarcentrum har bättre förutsättningar att lyckas, därför är det viktigt att de här insatserna fortsätter, säger Monica Johansson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och i regionstyrelsen.

Inom alla delar av Nyföretagarcentrum i Sörmland syns ett ökat företagande bland utlandsfödda. Dessa personer är motiverade till att skapa sin försörjning genom ett eget företagande. Många har drivit företag i sitt hemland och har erfarenheter och börja med företagande i Sverige. Efterfrågan på rådgivningen har varit högre än förväntat. Denna efterfrågan liksom intresset att starta eget har fortsatt att öka. Nyföretagarcentrum fick ett stöd i ett pilotprojekt år 2020.

- Det huvudsakliga målet är att få fler personer med utländsk bakgrund att komma igång med ett långsiktigt hållbart företagande. Projektet innebär information, rådgivning och kurser på flera språk. Det föregående årets arbete visade på goda resultat och ett stort behov av dessa insatser kvarstår bland utlandsfödda nyföretagare i Sörmland, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Region Sörmland stöder Nyföretagarcentrum i Sörmland i arbetet med ett ökat företagande bland utlandsfödda i Sörmland. Summan är på 500 000 kronor och gäller för år 2021.

NP64