12 februari 2021

Enkät om hälsa och livsvillkor på väg ut till 9 000 sörmlänningar

Sveriges största folkhälsoenkät är på väg ut över landet. 9 000 sörmlänningar är utvalda och inbjudna att delta. I årets undersökning fokuseras extra på covid-19 och dess påverkan på hälsan.

- Vi hoppas att så många som möjlighet deltar i undersökningen. Ju fler som fyller i enkäten desto bättre underlag får beslutsfattare och andra när det gäller att fatta beslut som rör människors hälsa och livsvillkor, säger Susann Ericsson, strateg på enheten välfärd och folkhälsa i Region Sörmland.

Inom de närmaste dagarna kommer 120 000 personer i Sverige varav cirka 9 000 sörmlänningar att få en inbjudan om att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor". Frågorna i enkäten handlar om hälsa och livsvillkor och vårens undersökning har även flera frågor som handlar om den pågående covid-19 pandemin.

- Det är helt frivilligt att delta i enkäten, men en vädjan och uppmuntran från oss som arbetar med folkhälsofrågor i Region Sörmland är att du som får enkäten i din brevlåda under de kommande veckorna svarar på den. Du har möjlighet att svara via en pappersenkät eller via en webbenkät och alla uppgifter är såklart sekretesskyddade, säger Susann Ericsson.

Mycket av innehållet i enkäten ser ut som tidigare, med tillägg av ett antal coronarelaterade frågor. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda. Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor
Totalt är det cirka 120 000 personer som får enkäten och de har blivit slumpmässigt utvalda att delta.
Runt 40 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige.
Cirka 80 000 omfattas av ett så kallat tilläggsurval i sju av landets regioner: Blekinge, Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Enkäten består av 66 frågor. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.
Datainsamlingen pågår fram till i mitten av maj.
Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Folkhälsomyndigheten och i de olika regionerna.

NS6V