25 oktober 2021

Enkät om ungdomar och kultur i Sörmland

Ungkulturenkäten 2014 visade att många unga i Sörmland sysslar med dataspel, brädspel och liknande. Nu är det dags att återigen ta pulsen på Sörmlands ungdomars kulturvanor.

Ung kultur-enkäten pågår 1-15 november 2021 och riktar sig till alla som bor i Sörmland och är 16-26 år.

Här hittar du enkäten

Bilden ingår i konstnären och dataspelsillustratören Regin Wellanders konstprojekt Wyrdheim, med kopplingar till den svenska folktron.

Syntolkning av bild: Framför en snötäckt ruin står tre gestalter klädda i fornnordiska kläder. Plaggen är sammanvävda med fjädrar och skelettdelar från en av de skatliknande varelser de har i ett koppel. Ett blodspår slingrar sig in i ruinen.

81TC