28 juni 2021

Fall av deltavirus i Sörmland

Två kända fall av coronavirusets deltavariant har konstaterats i Sörmland. Virusmutationen är troligtvis mer smittsam än andra varianter så fortsatt vaksamhet och följsamhet till rekommendationer är viktigt.

- Vi har två konstaterade fall av deltavarianten i Sörmland. En person tros ha blivit smittad utomlands den andra har smittats i Sörmland. Båda personerna har följt de rekommendationer som finns i väntan på provsvar så vi har för tillfället ingen känd spridning i länet. Det har dock tagit lång tid att få provsvar och personerna insjuknade för drygt två veckor sedan. Det visar att deltavarianten har möjlighet att få spridning i Sörmland om vi inte gör vad vi kan för att hindra det, säger Mikael Stenhem, tillförordnad smittskyddsläkare i Sörmland.

Deltavarianten har troligtvis en ökad smittsamhet jämfört med de övriga coronavirusvarianterna.
- Det är därför mycket viktigt att följa de rekommendationer som finns och att var och en ser till att bli fullvaccinerad så snart man får den möjligheten, för att även den vägen hindra variantens spridning, och dessutom vara noga med att hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma och boka tid för provtagning om man känner dig sjuk, säger Mikael Stenhem.

EZ21