19 januari 2021

Färre vaccindoser kräver viss omplanering

Region Sörmland kommer, liksom övriga landet, att få något färre vaccindoser under kommande veckor. Detta gör att viss omplanering krävs. Prioriteringen är att använda vaccinet för att ge dos två till personer på särskilda boenden som redan fått sin första dos.

- Tyvärr får vi, liksom hela Sverige, cirka 25 procent färre doser av Pfizers vaccin under kommande veckor. För att anpassa oss till dessa förutsättningar tar vi bort möjligheten att boka ett antal tider för vaccination på våra vårdcentraler för den grupp som vi nu startat med, personer med hemtjänst, hemsjukvård och deras anhöriga, säger Sofia Stenlund Wretling, chef på utvecklingsenheten i Region Sörmland.

De doser som Sörmland får till sig kommer primärt att användas för att ge de personer på särskilda boenden sin andra dos. Vaccinet kommer även att användas för personer i tidigare nämnda grupper men i något mindre omfattning än planerat.

Detta är förutsättningarna och information som Region Sörmland har just nu, vecka 3. Informationen kan förändras med kort varsel och uppdateras i våra olika kanaler så snart det finns nya besked.

3CPK