20 februari 2023

Färska kvalitetssiffror för Sörmlands hjärtinfarktsvård

Fortfarande topplats för hjärtvården i Sörmland, men sjunkande resultat för två av tre sjukhus.

- Vi har traditionellt en mycket god hjärtinfarktsvård i Sörmland. Både den akuta- vid hjärtinfarkt, och även eftervården. I resultaten för 2022 års nationella hjärtvård tappar vi dock en del placeringar och har en del områden vi kan förbättra, säger Stefan Pettersson, överläkare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset.

Resultaten i kvalitetsregistret Swedeheart omfattar den akuta hjärtinfarktvården och uppföljning efter ett år där de sekundärpreventiva åtgärderna vid genomgången hjärtinfarkt utvärderas. Maximal poäng är 11, medianvärde 6,5 bland landets 71 deltagande sjukhus. Mälarsjukhuset ligger på en fortsatt hög placering med 8 poäng vilket ger en delad 4:e plats.
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm fick 7 poäng vilket är något lägre jämfört med föregående år. Nyköpings Lasarett fick 5,5 poäng vilket är lägre jämfört med tidigare års siffror.

Stor förbättringspotential finns vad gäller att få hjärtinfarktpatienter att sluta röka. Ett år efter hjärtinfarkten blir i genomsnitt 50 procent rökfria i hela landet.
- Här lyckas Nyköping bäst av Regionens sjukhus där cirka 55 procent av patienterna blivit rökfria att jämföra med blygsamma cirka 35 procent på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. På Mälarsjukhuset ska en uppdaterad rökavvänjningsmottagning starta vilket vi hoppas kunna förbättra våra mindre smickrande siffror, säger Stefan Pettersson.

Ett annat område med stor förbättringspotential är att få patienterna att delta i fysioterapiledd träning efter genomgången hjärtinfarkt.
- Trots det övertygande vetenskapliga underlaget deltar endast omkring 10-15 procent i denna form av träning i Sörmland, säger Stefan Pettersson.

 

GUWQ