29 januari 2021

Felaktig hantering av vaccinationsdoser i Region Sörmland

Flera felaktiga hanteringar av covid-19 doser har uppdagats i Region Sörmland. Det handlar om anhöriga som fått vaccin i strid mot gällande regler. De riktlinjer som finns förtydligas nu ytterligare.

- Vi har fått kännedom om att anhöriga till medarbetare på vårdcentraler i länet har vaccinerats. Oavsett förklaringarna som ges är detta helt emot de riktlinjer och prioriteringar som finns. Det som hänt skadar förtroendet för arbetet med vaccinationerna mot covid-19 i Sörmland och är inte acceptabelt, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerheten i Sörmland.

Det som inträffat är att en vårdcentral i Nyköping fick ett antal doser över efter att alla som planerats att vaccinerats under dagen blivit det. De överblivna doserna gavs då till medarbetare på vårdcentralen, men även två anhöriga kom för att vaccineras. Det har också uppdagats att en läkare på en vårdcentral i Katrineholm vaccinerat en nära anhörig.
- Jag är djupt besviken över detta agerande. Även om en verksamhet har överblivna doser kvar vid dagens slut förstår jag inte valet att vaccinera en anhörig. Det finns tydliga prioriteringsgrupper som ska erbjudas det vaccin vi får till oss i Sörmland just nu, säger Anna Ormegard, chef för division primärvård.

De riktlinjer som finns angående vaccination mot covid-19 har nu förtydligats för att minimera risken för liknande händelser. Åtgärder mot läkaren kommer att vidtas. 

Fakta
Det vaccin som primärt används i Region Sörmland just nu är pfizers. När förpackningen tagits ur frysen och blandats har medarbetarna cirka fem timmar på sig att använda doserna. Inget vaccin får gå till spillo och det uppstår händelser då det vid dagens slut finns överblivna doser att göra av med. Det ska dock ske på ett ordnat sätt.

Detta förtydligande angående restdoser i Region Sörmland gäller från i dag, 29/1.
"Om restdoser av covid-19 vaccin uppkommer som inte kan användas till avsedd patient- eller personalgrupp skall beslut om användning restdoser lyftas till divisionschef eller hälsovalschef. Vi behov att omgående använda doser med kort hållbarhet där ytterligare personer i avsedd grupp inte kan identifieras kontaktas divisionschef Medicin för att om möjligt akut genomföra vaccination av ytterligare patienter eller personal på sjukhus."

4M4S