7 september 2021

Förändring för gående och trafikanter runt Mälarsjukhuset

Ombyggnationerna vid Mälarsjukhuset går vidare och nu pågår intensiva förberedelser för nästa stora moment: stomresning av den nya sjukhusbyggnaden vid Mälarsjukhuset. För att skapa en säker miljö för gående och trafikanter vid Mälarsjukhuset förändras trafiksituationen med start under september.

Redan idag är det mycket trafik på Kungsladugårdsgatan förbi Djurgårdsskolan och vidare upp till Mälarsjukhusets huvudentré. Förutom föräldrar som lämnar sina barn på skolan är det besökare till sjukhuset och Djurgårdens äldreboende, bussar, taxibilar, sjuktransporter och byggtrafik.

- Det kommer att vara ännu fler och tyngre lastbilar som åker till och från byggplatsen med start i november. Av säkerhetsskäl ändrar vi rutten för lastbilarna för att inte påverka på- och avstigning för skolbarnen i området. Vi vill också förhindra att det blir långa köer och trafikstockningar till sjukhuset, säger Jonny Niskanen, byggprojektledare på Region Sörmland.

Vad händer?

Vissa lastbilar kommer åka till Mälarsjukhuset via Strängnäsvägen/Lasarettsgatan med start i november för att avlasta trafiksituationen.

  • Lastbilarna är långa och har stor svängradie. För att få tillräcklig svängradie behöver korsningen Strängnäsvägen/Lasarettsgatan byggas om:
    • En egen fil för vänstersväng skapas.
    • Övergångsstället som finns idag kommer att flyttas till andra sidan korsningen (mot Carlavägen).
    • För att lastbilarna ska kunna svänga in på Lasarettsgatan från Strängnäsvägen blir det förbjudet att svänga vänster från Lasarettsgatan ut på Intagsgatan. Istället öppnas Kungsvägen upp för all trafik fram till Sveaplan.
  • Nya infarter till byggområdet på Kungsvägen gör att avspärrningen flyttas och ett nytt övergångsställe skapas på Kungsvägen.

Så här påverkas du som ska gå till Djurgårdsskolan från centrum:

Övergångsstället över Strängnäsvägen placeras tidigare.

Så här påverkas du som ska gå/cykla till Mälarsjukhuset från centrum:

Ett övergångsställe skapas över Kungsvägen innan Mälarsjukhuset.

Så här påverkas du som åker bil från parkeringshuset/Kungsvägen:

Du som ska åka mot centrum eller norrut, får istället åka Kungsvägen fram till Sveaplan.

Förändringar av övergångsställen, refuger och vägfiler startar i september.

För att hålla dig uppdaterad och för att se kartbilder över området, besök Region Sörmlands byggsidor. 

R3EF