8 december 2021

Förekomst av Mykobacterium marinum i Oxelösunds badhus

Sjukvården i Sörmland har under tre års tid, sedan 2019, upptäckt infektion med bakterien Mycobacterium Marinum i sår på tår eller fötter hos åtta personer. Av den orsaken startade Smittskyddsenheten i Region Sörmland en utredning i samråd med Folkhälsomyndigheten under maj månad 2021.

- Risken för att få en infektion av Mycobacterium Marinum är liten och gäller främst personer som har skadad hud och särskilt om man dessutom är immunsupprimerad. Bakterien finns i havsvatten, sjövatten, akvarier och i badvatten som inte är tillräckligt desinfekterat, säger Florim Delijaj, chefsläkare i Region Sörmland.

Behandling av infektion av Mycobacterium Marinum
I regel blir man inte mer sjuk än de nämnda sårinfektionerna. I mycket sällsynta fall kan man få djupare infektioner. Detta bör behandlas inom infektions- eller hudklinik, ofta med långvarig antibiotikabehandling.

- En infektion med bakterien utvecklas långsamt. Inkubationstiden är 2–3 veckor, men kan även vara längre. Kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 i första hand och din vårdcentral vid behov, säger Florim Delijaj.

Allmän information om Mycobacterium Marinum
Mycobacterium marinum är en långsamväxande mykobakterie som kan orsaka en hudinfektion hos människor. Mycobacterium marinum finns i söt- och saltvatten och trivs/ växer till i 30 gradigt vatten. I Sverige förekommer bakterien främst i akvarievatten och den orsakar sannolikt infektion enbart på skadad hud.

Smittskyddsläkarens utredning
Sjukvården i Sörmland har under tre års tid, sedan 2019, upptäckt infektion med bakterien Mycobacterium Marinum i sår på tår eller fötter hos 8 personer. Åtta fall är ovanligt många fall av denna infektion särskilt i tår och fötter. Av den orsaken startade Smittskyddsenheten i Region Sörmland en utredning i samråd med Folkhälsomyndigheten under maj månad 2021.

- En sådan utredning har tagit tid eftersom vi behövt utföra enkäter med frågor till de patienter som hade infektionen, odlingar från badhusvatten och olika ytor i badhuset. De bakterier som vi hittat har skickats till laboratorium för specialanalys, så kallad helgenomsekvensering. Resultaten visade att flera av patienter hade infektion orsakad av bakterier som var mycket nära släkt med varandra, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Sörmland.

Det finns inget bevis för att patienternas infektion orsakats av bad på badhuset. Efter diskussion med Folkhälsomyndigheten kom Smittskyddsenheten dock fram till att man behövde informera tillsynsmyndigheten Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun om möjligheten av att badhuset kan ha varit smittkälla i något eller flera fall.

Läs mer hos Oxelösunds kommun.

Här finns svar på frågor om bakterien.

3KU2