26 januari 2021

Förstudie för ombyggnation av Oxelösunds vårdcentral

Vårdcentralen i Oxelösund står inför en rejäl ombyggnation. En förstudie föreslås vilket diskuteras och beslutas på dagens möte med regionstyrelsen, 26/1.

- Det känns riktigt bra att vi nu tar ett stort steg på vägen mot en modernare vårdcentral i Oxelösund. Kommunen växer och vi ska möta befolkningens behov av en nära vård av hög kvalitet, säger Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal.

Fastigheten där vårdcentralen i Oxelösund samt Folktandvården håller till byggdes 1971. Speciellt vårdcentralens lokaler är till stora delar slitna och de två ombyggnationer som under åren genomförts har bara berört delar av vårdcentralens yta. Lokalerna är inte anpassade till de krav som i dag ställs på en modern vårdcentral.

Syftet med förstudien är att utifrån de uppdrag som numera ingår i en vårdcentrals arbetsuppgifter ta fram ett rumsfunktionsprogram och ett ritningsförslag på hur man på bästa sätt kan anpassa lokalerna så att dessa stödjer dagens arbetssätt. Då familjecentralens verksamhet lämnade vårdcentralens lokaler under hösten 2020 finns nu ytterligare utrymme att använda för vårdcentralens olika behov.
- Vårdcentralen i Oxelösund har under flera år renoverats och byggts om men det som nu föreslås är en större och mer genomgripande ombyggnation där förbättrad ventilation är en viktig faktor, samt att iordningsställa moderna lokaler för en modern primärvård, säger Anna Ormegard, chef för division primärvård i Region Sörmland.

Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1.

3ZAC