18 mars 2021

Framflyttad start av dialysverksamheten i Katrineholm

Den planerade starten av dialysverksamheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm flyttas fram. Det ökade behovet av covid-19 vård är främsta anledning till förändringen.

- Vi vet att dialysverksamheten är efterlängtad av patienterna och vi har arbetat under lång tid med detta. Lokaler och utrustning finns på plats men tyvärr måste vi fokusera våra resurser för att upprätthålla akut vård och annan vård som inte kan vänta på grund av situationen vi befinner oss i med covid-19, säger Magnus Johansson, chef för division medicin.

Dialysverksamheten på Kullbergska sjukhuset var planerad att ta emot sina första patienter i början av april men starten skjuts nu fram till slutet av sommaren. Förutom situationen med covid-19 har Läkemedelsverket meddelat att de inte har möjlighet att formellt godkänna verksamheten före tidigast slutet av april.
- Det var sedan tidigare planerat att hålla verksamheten stängd under större delen av sommaren för att kunna hantera de akuta patientflödena och annan vård som inte kan anstå. Under rådande situation är läget än mer ansträngt och vi måste planera för en eventuell tredje våg av covidpatienter, säger Magnus Johansson.

Patienterna som var planerade att genomföra sin dialysbehandling på Kullbergska sjukhuset kommer ännu under en tid att tas omhand på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Y7GM