Elin Liljeblad, strateg på Region Sörmland. Foto: Klarabilden

30 mars 2021

Bli redo för jobb i Sörmland

Alla yrken har en historia men vilka har en framtid? Det är temat för den kampanj som vi nu kör på Facebook och Instagram. Syftet är att påminna om att arbetsmarknaden hela tiden förändras och att man kan behöva uppdatera sin utbildning för att bli redo för framtidens jobb.

Vi står inför stora utmaningar i Sörmland med en arbetslöshet som stiger och en allmän utbildningsnivå som behöver höjas. Samtidigt har vi arbetsgivare inom vissa branscher som saknar arbetskraft med rätt kompetens.

– Vi befinner oss mitt i en omställning och just nu är det viktigare än någonsin att uppdatera sin utbildning för att även kunna söka framtidens jobb. Yrken försvinner och förändras samtidigt som nya yrken skapas. Just nu går det extra fort på grund av Coronapandemin, säger Elin Liljeblad, strateg på Region Sörmland.

I kampanjen lyfter vi fram några olika yrken som kommit och gått – lykttändaren, glödlampsinspektören och iskarln. Sörmlands Museum och Nyköpings kommuns bildarkiv har bidragit med historiska fotografier från Sörmland.

På webbsidan Redo för jobb har vi samlat alla Sörmlands yrkesutbildningar och information om andra vägar till framtidens jobb. Och om man vill veta vilka framtidens jobb är så har vi listat de yrken där det kommer att vara störst chans att få jobb de kommande fem åren.

En av filmerna som ingår i kampanjen handlar om lykttändaren Erik.

Innehållsansvarig: Elin Liljeblad
RXCP