7 november 2022

Gör din vilja känd om donation

Gör din vilja känd om organdonation. Det är det viktigaste budskapet under donationsveckan som pågår under vecka 45.

- Ungefär två personer i veckan i Sverige avlider i väntan på donation. Nio personer av tio säger sig vara positiva till donation men bara sjutton procent har anmält sig till donationsregistret. Fler bör anmäla sig och göra sin vilja känd. Det underlättar otroligt mycket för de anhöriga om personen anmält sig, eller åtminstone pratat med sina närmaste så de vet, om det värsta skulle hända, säger Maria Berg, donationsansvarig sköterska på Nyköpings lasarett.

775 personer i Sverige väntar på att få ett eller flera organ.
Hittills i år har två donationer skett i Sörmland, båda på Nyköpings Lasarett. I Sverige har 168 donationer utförts.

Här finns mer information.

W2P4